Jij

Wanneer het voor jou niet mogelijk is, om thuis te wonen, zou tijdelijk wonen in ons zorghuis een oplossing zijn. Wie bij ons komt wonen, willen we de gelegenheid geven om zichzelf te zijn. maar ook zullen we samen gaan zorgen voor meer rust en structuur.

Wat kun je verwachten, als je bij ons komt wonen:
• Dat je een eigen kamer hebt
• je hobby bij ons mag doen
• je mag sporten, als je dat leuk vind
• vrienden mag uitnodigen

Maar dat betekent ook:
• dat je je aan onze 'huisregels' houdt
•  dat je je houdt aan onze dag/weekstructuur
• je je huiswerk doet
• helpt bij wat kleine huishoudelijke klussen (vaatwasser inruimen, tafel dekken, enzovoort)

En omdat je bij ons hoort:
• doen we dingen/activiteiten met elkaar
• delen we (veel) van onze spullen met elkaar
• maken we met elkaar lol
• vind je bij ons een luisterd oor
• mag je best wel eens chagerijnig zijn (als je het ook van ons verdraagt)
• mopperen we af en toe op elkaar, maar praten we dit wel uit!
• helpen we je met je huiswerk (of zetten je aan het werk)
• vier je verjaardagen met ons (en op jouw verjaardag krijg je ontbijt op bed, als je dat wilt)

En zo kunnen Wij en Jij Samen het Driestroomhuis 'Samen! Wij en Jij' vormen in je leven.